Skyrybų centras
 
Mūsų informacinis partneris
1588
Mūsų partneriai
Skyrybų paslaugos

Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus Lietuvos Respublikoje santuoka gali būti nutraukta:

 1. abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,
 2. dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės arba
 3. vieno sutuoktinio prašymu.

 

Skyrybos (santuokos nutraukimas) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu


Tai pats paprasčiausias, greičiausias ir pigiausias būdas įforminti skyrybas. Skyrybų dokumentų parengimas užtrunka 1-2 dienas (esant būtinybei, mes skyrybų dokumentus klientams paruošiame per kelias valandas). Pateikiant teismui sutuoktinių pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, valstybei nėra mokamas žyminis mokestis už reikalavimą nutraukti santuoką, t.y. sutuoktiniai yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Teismas priėmęs dokumentus, bylą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu privalo išnagrinėti per 30 dienų!

LR Civilinio kodekso 3.51 straipsnis detalizuoja santuokos nutraukimą abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Sutuoktiniams nusprendus nutraukti santuoką „taikiai“, t.y. abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, turtas, įgytas santuokos metu, dalijamas be ginčo. Be to, taikiai išsprendžiami nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jų priežiūros ir auklėjimo, taip pat nepilnamečių vaikų bei sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, sutuoktinių pavardžių klausimai.

Sutuoktiniai gali nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu tik tuo atveju, jeigu:

 1. nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau kaip vieneri metai,
 2. abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs ir
 3. sutuoktiniai tarpusavyje susitaria (t.y. tarp jų neiškyla jokių ginčų) dėl santuokos metu įgyto turto padalinimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jų priežiūros ir auklėjimo, taip pat nepilnamečių vaikų bei sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, sutuoktinių pavardžių klausimais.

Atvykdami pas mus, turite pateikti:

 1. Santuokos liudijimą,
 2. Sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasus arba asmens tapatybės korteles),
 3. Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus (jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų),
 4. Sutuoktinių turimus kreditinius įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (kredito, paskolų sutartis ir kt., jeigu sutuoktiniai turi kreditinių įsipareigojimų),
 5. Įmonių steigimo dokumentus (jeigu sutuoktiniai yra įsteigę įmonių).

Jeigu Jūs neturite (nerandate) kurių nors iš auksčiau nurodytų dokumentų, nesijaudinkite, mes patys galime juos užsakyti ir gauti klientų patogumui!

 

Skyrybos (santuokos nutraukimas) dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės

 

CK 3.60 straipsnio 1 dalis nustato sutuoktinio teisę reikalauti nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu būtent dėl jo kaltės santuoka faktiškai iširo. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas LR Civiliniame kodekse (sutuoktinių lojalumo, savitarpio pagarbos bei moralinės ir materialinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir šeima ir kt.), ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas.

Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra:

 1. nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą
 2. arba yra neištikimas,
 3. arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais,
 4. arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Visais šiais nurodytais atvejais sutuoktiniui pakanka įrodyti tik patį faktą, su kuriuo siejama kito sutuoktinio kaltė.

Sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir nurodyti faktų, patvirtinančių, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

Prašymas nutraukti santuoką dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės turi būti apmokėtas nustatytu žyminiu mokesčiu. Paminėtina, jog reikalavimas padalyti bendrą turtą taip pat apmokamas žyminiu mokesčiu, apskaičiuojamu pagal reikalaujamo priteisti turto vertę.

Atvykdami pas mus, turite pateikti:

 1. Santuokos liudijimą,
 2. Dokumentus pateikiančio sutuoktinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arbaasmens tapatybės kortelę),
 3. Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus (jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų),
 4. Sutuoktinių turimus kreditinius įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (kredito, paskolų sutartis ir kt., jeigu sutuoktiniai turi kreditinių įsipareigojimų),
 5. Įmonių steigimo dokumentus (jeigu sutuoktiniai yra įsteigę įmonių),
 6. Įrodymus, kuriais remiantis norima nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės.

Jeigu Jūs neturite (nerandate) kurių nors iš auksčiau nurodytų dokumentų, nesijaudinkite, mes patys galime juos užsakyti ir gauti klientų patogumui!

 

Skyrybos (santuokos nutraukimas) vieno sutuoktinio prašymuTai specifinis santuokos nutraukimo būdas, kuris gali būti taikomas tik tam tikrais atvejais.

LR Civilinio kodekso 3.55 str. numatyta, kad santuoka vieno sutuoktinio prašymu gali būti nutraukta tik esant bent vienai iš šių sąlygų:

 1. sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus (toks sutuoktinių gyvenimas skyrium turi būti patvirtintas teismo);
 2. vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo;
 3. vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;
 4. vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.


Atvykdami pas mus, turite pateikti:

 1. Santuokos liudijimą,
 2. Dokumentus pateikiančio sutuoktinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę),
 3. Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus (jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų),
 4. Sutuoktinių turimus kreditinius įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (kredito, paskolų sutartis ir kt., jeigu sutuoktiniai turi kreditinių įsipareigojimų),
 5. Įmonių steigimo dokumentus (jeigu sutuoktiniai yra įsteigę įmonių),
 6. Dokumentus, įrodančius santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu egzistuojančias sąlygas (teismo sprendimą, kuriuo vienas sutuoktinis pripažintas neveiksniu, teismo sprendimą, kuriuo vienas sutuoktinis pripažintas nežinia kur esančiu, teismo sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta sutuoktinių separacija (gyvenimas skyrium) ir kt.).


Jeigu Jūs neturite (nerandate) kurių nors iš auksčiau nurodytų dokumentų, nesijaudinkite, mes patys galime juos užsakyti ir gauti klientų patogumui!

skyrybos, skyrybos Vilniuje, skyrybos Mažeikiuose, skyrybos Kaune, skyrybos Šiauliuose, skyrybos Panevėžyje, skyrybos būnant užsienyje, greitos skyrybos, pigios skyrybos, skyrybos pigiau, skyrybos internetu, skyrybų kontora, skyrybų advokatai, skyrybų apiforminimas, skyrybų pareiškimas, skyrybų dokumentų rengimas, skyrybų procesas, alimentų priteisimas, alimentai, alimentai vaikui, skyrybų konsultacija, skyrybų paslaugos, skyrybų profesionalai, efektyvios skyrybos
2011 © Skyrybų paslaugos. Visos teisės saugomos.
E-Solution: MC Solution